OVERHOLDELSE AF EURO 6

OVERHOLDELSE AF EURO 6

EURO 6, DIESELMOTORER OG SELEKTIV KATALYTISK REDUKTION: HVAD ER DEF, HVORDAN SKER PÅFYLDNING OG FAQs

Vi forklarer, hvad Euro 6-normen betyder for vores biler, vores førere og for miljøet.

HVAD ER EURO 6?

Euro 6 er en del af den europæiske lovgivning, hvis mål er at begrænse bilernes udledninger og dermed gøre dem mere miljøvenlige. Lovgivningen begrænser, hvor mange nitrogenoxid- (NOx) og kulbrintegasser, en bil må udlede pr. kørt kilometer.

Benzin- og dieselbiler er underlagt forskellige former for lovgivning i henhold til den nye Euro 6-lovgivning. For dieselbiler er de tilladte NOx-udledninger reduceret til 80 mg/km (fra 180 mg/km), mens de tilladte kulbrinteudledninger er reduceret til 170 mg/km (fra 230 mg/km). De tilladte NOx-udledninger for benzinbiler er stadig 60 mg/km, mens de tilladte kulbrinteudledninger stadig er 100 mg/km.

Jaguar har sammen med de øvrige bilproducenter en juridisk forpligtelse til at overholde de nye bestemmelser inden følgende datoer:


  • Fra 1. januar 2015 skal alle biler, der introduceres på markedet, opfylde Euro 6-normen. Dette omfatter alle nye modeller på markedet, fx: Jaguar XE

  • Biler, som allerede er til salg, skal overholde Euro 6 senest den 1. September 2015, men

  • enkeltbiler, der allerede er til salg og blev produceret og afsendt fra producenten før 1. juni 2015, kan fortsat sælges indtil 1. september 2016. Producenten skal dog i så tilfælde ansøge om en undtagelse.

FORBEDRING AF UDLEDNINGSSTANDARDER FOR BENZIN- OG DIESELBILER I PERIODEN 2000 – 2014

Tekniske nyskabelser har hjulpet med til at sænke bilers udledning i løbet af de seneste 15 år. Siden 2000 er NOx-grænsen for dieselmotorer blevet reduceret med 84 % og partikler med 90 %.

Tabellen nedenfor beskriver reduktionerne:

2000 - Euro 3 2005 - Euro 4 2009 - Euro 5 2014 - Euro 6
Benzin Diesel Benzin Diesel Benzin Diesel Benzin Diesel
CO (g/km) 2.3 0.64 1.0 0.50 1.0 0.50 1.0 0.50
HC (g/km) 0.2 0.10 0.10 - 0.10 - 0.10 -
HC + Nox - - 0.30 - 0.23 - 0.17
NOx (g/km) 0.15 0.5 0.08 0.25 0.06 0.18 0.06 0.08
PM (g/km) ingen grænse 0.05 ingen grænse 0.025 0.005 0.005 0.005 0.005

Påfyldning af DEF/AdBlue er omfattet af alle Jaguar dieselserviceplaner mellem de almindelige servicecyklusser på et hvilket som helst godkendt Jaguar Land Rover servicecenter. Det kan også være nødvendigt at foretage en påfyldning før næste forfaldne serviceeftersyn på modeller med Ingenium-motorer.

Model TANKKAPACITET (LITER) POTENTIEL BRÆNDSELBRUG FØRSTE ADVARSEL OM ADBLUE® (1500 miles left)
XJ15 litres 1 litre per 560 miles 6500-7200 miles
XF 17 litres 1 litre per 560 miles 7600-8400 miles
XE9 litres (163 PS)
16 litres (180 PS)
1 litre per 560 miles 3300-3700 miles
7000-7800 miles
F‑PACE17 litres 1 litre per 420 miles 5300-5900 miles

*Brug af AdBlue® afhænger af kørestilen, og de oplyste værdier er kun vejledende

DEF-kvaliteten og strømningshastigheden overvåges ligeledes. Du får en meddelelse, hvis systemet registrerer dårlig DEF-kvalitet eller en fejlfunktion startende med en advarsel, som giver dig 853 kilometer til at udbedre fejlen. Igen vil bilen først starte, hvis du gennemfører fejlretning inden for denne periode.

HVORDAN PÅFYLDER JEG DEF-TANKEN ELLER LØSER ET PROBLEM?

Uden for de almindelige serviceintervaller kan du påfylde AdBlue på din bils DEF-tank på to måder:


  • Jaguar serviceplanen tilbyder gratis DEF/AdBlue®-påfyldning mellem almindelige servicecyklusser på vores godkendte Jaguarservicecentre

  • Alternativt kan du kontakte din forhandler for at aftale en påfyldning, så niveauet opfylder producentens krav

  • Find dit nærmeste servicecenter her


Du kan også selv påfylde AdBlue på DEF-tanken, hvis niveauet er kritisk lavt. Dette giver dig tid til at aftale en professionel påfyldning.

  • Du skal købe to AdBlue®-påfyldningsflasker, som er godkendt af Jaguar, hos din Jaguar forhandler eller en uafhængig autoshop. Sørg for, at du enten køber ISO 22241-1- eller DIN 70070-standarden.

  • Du kan opbevare DEF sikkert i din bil ved temperaturer på mellem -11 °C og 25 °C.

  • Se bilens håndbog for nøjagtige oplysninger om påfyldning.


Du skal kontakte din forhandler, hvis der registreres et problem med DEF-kvaliteten eller strømningshastigheden.

DEF_TANK

HVILKE MODELLER OMFATTER DETTE?For at kunne opfylde EU6-standarderne vil det selektive katalytiske reduktionssystem være monteret på tværs af alle modeller med dieselmotor fra og med 2016-modelåret.
Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger

ORDLISTE OG HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad er NOx?
NOx er en forkortelse for nitrogenoxider, som er kemiske substanser dannet af nitrogen og oxygen. Under høje temperaturer, som blandt andet opstår under forbrænding af brændstof i luft, er nitrogen og oxygen genstand for en række kemiske reaktioner, som samlet danner NOx.

Hvad er dieselpartikler?
Dieselpartikler er en kompleks blanding af faste og flydende partikler, som udledes i udstødningsgasserne. Disse partikler har meget forskellig størrelse, sammensætning og oprindelse, men de består primært af meget små sodpartikler, som er genereret under forbrændingen.

Hvordan dokumenterer producenter, at de overholder Euro-standarderne for udledning?
Biler testes regelmæssigt i et laboratorium i overensstemmelse med en række lovmæssigt foreskrevne procedurer, som gælder for hele branchen. Dette sker under overværelse af en uafhængig myndighed. Desuden er producenterne også forpligtet til periodisk test af ydelse og konformitet for nyligt producerede biler for at sikre, at disse biler dokumenterer effektiv udledningskontrol og præsterer i overensstemmelse med deres konstruktion.

Jeg har læst, at biler overgår Euro-standarderne for udledning under virkelige kørselsforhold. Hvorfor?
De aktuelle procedurer for laboratorietest, som gælder for hele branchen, giver en meget repetitiv og standardiseret tilgang til måling af bilers udledningsniveau. Dog kan de forhold, der gælder under reelle kørselsforhold, (såsom miljømæssige faktorer, trafik, hastighed og personlig kørestil) i praksis variere meget mere, ligesom de kan påvirke udledningsniveauet for en bil.

Udviklingen inden for testprocedurer har ikke fulgt med fremskridtet inden for bildesign og funktionalitet. For at imødegå denne situation er en ny laboratoriebaseret testprocedure under udvikling, og laboratorietest vil blive suppleret af en Real-World Driving Emissions-test (normalt forkortet RDE). RDE-testen vil kræve, at producenterne måler udledningsniveauet for biler under reelle kørselsforhold.

Hvad er sundhedspåvirkningen ved diesel?
Forskningen er stadig under udvikling, og det er vigtigt at understrege, at der er mange kilder til disse forurenende stoffer såsom partikler og NOx; dieselmotorer er kun én af disse. Vi er sikre på, at de Jaguar biler, vi bygger i dag, i meget stort omfang har reduceret niveauet af den udledning, som de producerer. Dog kan luftkvaliteten kun forbedres konsekvent i samarbejde med branchen, regeringsinstanser, akademiske institutioner og forbrugere.

Hvad er et dieselpartikelfilter (DPF)?
Alle vores dieselmotorer er udstyret med et dieselpartikelfilter (DPF). DPF udgør en del af det system til reduktion af udledning, som er monteret i din bil. DPF fjerner op til 99 % af soden, før den forlader udstødningen. Dette sker ved, at systemet filtrerer partiklerne fra, hvorefter de lagres, indtil de brændes automatisk, og filtret er tømt.


Jeg kører i bymiljøet. Er dette et problem med en dieselbil?
Kørsel i et bymiljø giver ikke anledning til bekymringer. Modsat et normalt filter, som kræver periodisk udskiftning, er DPF konstrueret til at regenerere (eller rense) sig selv for at opretholde driftseffektiviteten. Denne regenereringsproces sker automatisk, mens man kører i bilen. I nogle tilfælde (fx hvis hovedparten af dine køreture er korte eller køres med lav hastighed) opnår systemet måske ikke den påkrævede temperatur, som sikrer regenerering af DPF. I så fald tænder en gul lampe i førerens instrumentpanel. Hvis dette sker, vil 20 minutters kørsel ved en konstant hastighed på 72 km/t sikre, at systemet regenererer.