BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR


Webstedet jaguar.dk drives af British Car Import A/S. Forretningssted: Sjællandsvej 1, 6000 Kolding, Danmark. Jaguar har gjort en stor indsats for at sikre, at al information på dette websted er så nøjagtig som mulig. Dog tages der for forbehold for eventuelle fejl og mangler.

Jaguar arbejder løbende på at forbedre specifikationer, design og produktion af køretøjerne, og ændringer foretages løbende. Vi bestræber os på at opdatere specifikationerne løbende. Hjemmesiden kan dog ikke betragtes som en udtømmende guide til Jaguars produkter og serviceydelse, og den udgør heller ikke et tilbud om salg af de viste modeller. Distributører og forhandlere er ikke agenter ansat af Jaguar, og de har ingen beføjelse til at forpligte Jaguar ved udtrykkelig eller indforstået handling eller repræsentation. Referencer på siderne til hastighed og motorydelse må ikke opfattes som en opfordring til at køre uansvarligt eller overskride de lovbestemte hastighedsgrænser.

Alle data vedrørende brændstoføkonomi er blevet målt i henhold til den aktuelle europæiske lovgivning. Ved normal brug kan en bils reelle brændstofforbrug afvige fra det, der kan opnås ved tests, alt efter køreteknik, vej- og trafikforhold, miljøfaktorer og bilens tilstand. Kontakt din forhandler, hvis du er i tvivl. Oplysningerne heri er korrekte på udgivelsestidspunktet.

Priser på ekstraudstyr forudsætter tilgængelighed på en ny bil. Jaguars efterlever en politik om løbende produktudvikling. Vi forbeholder os retten til til hver en tid at ændre specifikationer, farver og priser for de modeller og varer, der er vist og beskrevet på dette websted.

Vi har gjort enhver tænkelig indsats for at sikre, at informationer, oplysninger og beskrivelser var korrekte ved den seneste opdatering. Vi anbefaler, at du altid beder din Jaguar-forhandler om bilernes specifikationer, inden du bestiller, for at undgå misforståelser.

Webstedet jaguar.dk omfatter versioner for flere forskellige markeder. Forskellige markeders websteder kan være tilgængelige via siden til valg af sprog på startsiden Jaguar.dk. Oplysningerne på hvert websted er relateret til markedsspecifikationer for hver bil og eftersalgsydelser. Oplysninger om biler kan være forskellige alt efter marked. Intet på dette websted udgør et tilbud fra Jaguar Land Rover eller Jaguar-forhandlere om salg af specifikke biler.

De viste farveprøver er kun en generel guide til de tilgængelige nuancer.

Vi tilstræber, at oplysningerne på vores websted er præcise, fyldestgørende og opdaterede. Ved at bruge dette websted accepterer du dog at være bundet af betingelserne og vilkårene, der har virkning fra den dag, hvor du første gang brugte webstedet.

Uden tilsidesættelse af brugerens lovmæssige rettigheder bliver webstedet og alle oplysninger, tekster, navne, billeder, illustrationer, logoer, link og ikoner samt andet materiale (uden begrænsning) stillet til rådighed "som de foreligger" og på "tilgængelighedsbasis" uden eksplicit eller implicit garanti eller anbefaling. Oplysninger, specifikationer og farver på webstedet kan variere fra marked til marked og kan ændres uden forudgående varsel. Nogle biler vises med ekstraudstyr. Kontakt din Jaguar-forhandler for at få oplysninger om tilgængelighed. Navnlig kan vi ikke garantere eller indestå for, at oplysningerne på netstedet er præcise eller udtømmende, og vi garanterer ligeledes ikke at netstedet kan bruges uden fejl og afbrydelser, eller at netstedet og serverne bag den er fri for fejl eller computervirus.

Under ingen omstændigheder kan Jaguar gøres ansvarlige over for andre personer for skade eller tab som følge af brugen af oplysningerne på vores netsted eller produkter vist på netstedet, herunder uden begrænsning indirekte eller følgeskader eller skade af nogen art som følge af brug eller mistet anvendelse, data eller indtjening, hverken i tilfælde af kontraktaftaler, forsømmelse eller anden skadevoldende handling, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af netstedet. Uagtet de øvrige bestemmelser i nærværende Vilkår og betingelser kan vi ikke gøres ansvarlige for krav i forbindelse med netstedets funktionalitet eller tilgængelighed.
Alle navne, billeder og logoer, der angiver Jaguar, er varemærker ejet af Jaguar. Alle tredjeparts mærker, produkter, serviceydelser eller firmanavne, der fremgår på netstedet, er varemærker, servicevaremærker eller navne ejet af de respektive indehavere. Jaguar giver ikke andre personer ud over indehaverne tilladelse til brug heraf. En sådan brug kan udgøre en krænkelse af indehavernes rettigheder.

- iPod®, iPhone™ og iPod touch® er varemærker, der tilhører Apple Computer, Inc. og er registreret i USA og andre lande.
- Dolby® er et registreret varemærke, der tilhører Dolby Laboratories, og enhver brug af disse mærker af Jaguar Land Rover Limited sker under licens.
- DTS™ er et registreret varemærke, der tilhører DTS Inc., og enhver brug af disse mærker af Jaguar Land Rover Limited sker under licens.
- Bluetooth®-ordmærket og -logoer ejes af Bluetooth SIG. Inc og enhver brug af sådanne mærker af Jaguar Land Rover Limited sker under licens.
- Blackberry® er et varemærke, der tilhører Research In Motion Limited og er registreret i USA og kan være under registrering eller registreret i andre lande.
- Audyssey MultEQ® er et registreret varemærke, der tilhører Audyssey Laboratories, Inc, og enhver brug af disse mærker af Jaguar Land Rover Limited sker under licens.
- Bi-Xenon™ er et registreret varemærke, der tilhører Hella KgaA Hueck & Co.
- WhiteFire® er et registreret varemærke, der tilhører Unwired Technology LLC, og enhver brug af disse mærker af Jaguar Land Rover Limited sker under licens.

Jaguar repræsenterer, garanterer, anbefaler ikke og tager ikke ansvar for eksterne hjemmesider, som linkes til fra dette websted. Eksterne hjemmesider, som du besøger ved at klikke på et link på dette websted, er uden for Jaguars kontrol og besøges helt på egen risiko.
Software til download fra dette websted er blevet grundigt scannet og testet i alle udviklingstrin, men som med al anden ny software anbefaler vi, at du foretager en virusscanning før brug. Vi anbefaler ligeledes, at brugeren har en opdateret sikkerhedskopi af sin harddisk, før ny software tages i anvendelse. Jaguar kan ikke holdes ansvarlig for afbrydelse, skade og/eller tab af data på brugerens data- eller computersystem som følge af brugen af softwaren. Kontakt netværksadministrator før installation af ny software på en netværksforbundet computer.
Nærværende Vilkår og betingelser er underlagt og udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning i England og Wales. Tvister vedrørende nærværende Vilkår og betingelser vil blive afgjort efter gældende lov ved domstolene i England og Wales. Hvis dele af nærværende vilkår bliver kendt ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke kan håndhæves på baggrund af lovgivning i en stat eller et land, hvor nærværende vilkår skal være gældende, vil det pågældende indhold blive slettet. Alle øvrige Vilkår og Betingelser samt Brugsvilkår vil forblive gældende og fortsat være bindende og retsgyldige. Jaguar forbeholder sig ret til at ændre sine vilkår og betingelser til enhver tid ved at foretage ændringer på nettet.

Hvis brugeren ikke kan acceptere nærværende Vilkår og betingelser i den fulde ordlyd, skal brugeren ophøre brugen af netstedet omgående.

Copyright © 2012 Jaguar Land Rover Limited