loading
Vent venligst...
Skip primary navigation

LÆS MERE OM ELEKTRISKE KØRETØJER

Elektriske køretøjer har CO2-neutral udledning som alternativ til forbrændingsmotoren. Takket være de seneste investeringer og fremskridt inden for batteriteknologi sikrer den næste generation af elektriske køretøjer, såsom I-PACE Concept, en medrivende ny driving experience. 

bg-modelDisplay

ELEKTRISKE KØRETØJER

Hvilken type elektrisk køretøj er I-PACE Concept?

I-PACE Concept er et batteridrevet, elektrisk køretøj, hvilket medfører, at det ikke er udstyret med en forbrændingsmotor. I stedet for at forbrænde brændstof (benzin eller diesel) frembringer to elektriske motorer effekten i form af elektrisk lagret energi i genopladelige batterier.Hvorfor skulle jeg ønske at købe et elektrisk køretøj?

For mange er dette en spændende mulighed for at være én af de første, som skifter til elektriske køretøjer, og dermed får lejlighed til at nyde en meget anderledes køreoplevelse og oplevelse ved at eje køretøjet. I-PACE er et smart valg - en hurtigere, rummelig og redifineret (mere tyst) køreoplevelse, hvor man ikke længere skal en tur omkring tankstationen. Idet elforsyningen i stigende omfang tilføres fra genanvendelige kilder, er elbiler tilmed forbundet med miljømæssige fordele sammenlignet med traditionelle motorer, som forbrænder brændstof. Dette anerkendes i stigende omfang af regeringer rundt omkring i verden, hvilket gør et bredt udvalg af stimulerende foranstaltninger til reduktion af købsomkostninger og beskatning af firmabiler tilgængelige. Når man dertil lægger de reducerede driftsudgifter for et elektrisk køretøj, er dette et overbevisende finansielt argument for mange mennesker. Hvilke ulemper er der forbundet med at eje et elektrisk køretøj?

Aktionsradiussen for et elektrisk køretøj (distancen, som kan køres, før batteriet skal genoplades) har traditionelt været et problem for mange mennesker, hvilket har affødt det engelske begreb "range anxiety" (nervøsitet for manglende aktionsradius). Den nyeste udvikling inden for batteriteknologi medfører dog, at køretøjer såsom I-PACE Concept nu er et realisktisk tilbud til de fleste personer, idet aktionsradiussen er længere end den gennemsnitlige pendlingsafstand. Faktisk vil mange personer opleve, at de kun behøver at oplade batteriet én gang om ugen. Ved kørsel over længere afstande kan det dog være nødvendigt at indlægge et stop, hvor batteriet oplades. Dette kan nødvendiggøre noget planlægning på forhånd, men problemet mindskes, efterhånden som offentlige opladningsnetværk fortsætter med at udvide, og hurtigopladere bliver kraftigere.Findes der andre former for elektriske køretøjer? Hvad er forskellen?

Du har måske hørt begrebet ""Hybrid"" omtalt. Dette refererer til et køretøj, hvor forbrændingsmotoren kombineres med en elektrisk motor. Et hybridelektrisk køretøj er typisk udstyret med et lille batteri, som oplades af motoren samt et rekuperativt bremsesystem. Dette køretøjs aktionsradius er meget begrænset, når det kun kører ved eldrift. Et Plug-in Hybrid Electric Vehicle kan også oplades via en ekstern elektricitetskilde. Et Plug-in Hybrid Electric Vehicle er udstyret med et større batteri, og har en større aktionsradius end et hybridelektrisk køretøj.    Disse ""hybrid""-køretøjer har dog en mere begrænset aktionsradius, når de kun kører ved eldrift end batteridrevne, elektriske køretøjer, men de kan fortsætte kørslen uden adgang til elektricitet. Idet der er monteret to effektkilder, er de tungere end konventionelle biler og ikke så effektive som batteridrevne, elektriske køretøjer. De kan medvirke til at mindske ""Range anxiety"", mens opladningsinfrastrukturen videreudvikles, og de kan støtte overgangen til en fuldt elektrisk fremtid."

AKTIONSRADIUS

Er aktionsradius for et elektrisk køretøj tilstrækkeligt til min rejse?

"Moderne, batteridrevne, elektriske premium-køretøjer, herunder I-PACE Concept, kan have en aktionsradius på mere end 500 km*. Så aktionsradiussen vil ikke være et problem for de fleste kørere. I særlig grad ikke, når man tager det voksende antal offentlige opladningstationer i betragtning.* EU NEDC-testcyklusHvilke faktorer påvirker aktionsradiussen?

Aktionsradiussen kan påvirkes af mange faktorer. For eksempel reduceres aktionsradiussen, hvis man kører under vejrforhold, hvor temperaturen er høj eller lav, hvis man bruger varme- eller kølesystemerne, eller hvis man deltager i performance-kørsel.

BATTERI

Hvad betyder kWh?

Kilowatt-timer er et mål for, hvor megen energi der kan lagres i et batteri. For et givet køretøj gælder følgende: et batteri med større kapacitet - flere kWh - har større aktionsradius og/eller ydelse. Påvirker temperaturen batteriet? 

"Under ekstrem, længerevarende varme reduceres køretøjets aktionsradius, da der kræves energi for at afkøle det.  Tilsvarende reduceres aktionsradiussen, når temperaturen er lav, da der kræves energi til at opvarme batteriet.  Batterier kan opbevares ved temperaturer helt ned til -40°C, men de skal tilsluttes og opvarmes til -20°C, før kørslen påbegyndes.  Den næste generation af elektriske køretøjer, såsom I-PACE Concept, er udstyret med yderst avancerede, termiske styringssystemer, så batterilevetiden optimeres under varme eller kolde temperaturforhold."Er der garanti på batteriet?

I-PACE Concept tilbyder en batterigaranti, som er konkurrencedygtig i forhold til branchen.

OPLADNING

Hvordan oplades elektriske køretøjer? 

Elektriske køretøjer kan oplades på mange forskellige måder:Opladning hjemme ved hjælp af vekselstrømsforsyning: Elektriske køretøjer kan også tilsluttes til en normal stikkontakt i hjemmet, men opladningen vil være ret langsom. Derfor anbefales det at anvende et opgraderet stik (eksempelvis en stiktype, som anvendes til en ovn). Endnu bedre er det dog at installere en vægmonteret opladningsboks hjemme. Opladningstiden er forskellig fra land til land, men typisk kan I-PACE Concept oplades helt i løbet af en nat, hvis der anvendes en vægmonteret boks. Offentlig opladning: Et voksende netværk af offentlige opladningsstationer kan også anvendes til genopladning. Typisk anvendes disse for at ""toppe"" batteriet under en rejse eller på en destination. Disse opladningsstationer arbejder ved en større effekt end hjemmeopladere, hvilket muliggør en lavere opladningstid. De tilbyder en blanding af opladning med vekselstrøm og jævnstrøm, hvor opladning med jævnstrøm typisk er den hurtigste mulighed (hyppigt benævnt ""hurtigopladning"").Hvilken type opladningsudstyr skal jeg bruge? 

Af hensyn til komforten og opladningshastigheden anbefales en vægmonteret boks (men det er ikke afgørende) for at kunne oplade et elektrisk køretøj derhjemme. Installationsomkostningerne kan være forskellige fra marked til marked (og omkostningerne til energiforsyningen), men de er fornuftigt prissat, og prisen fortsætter med at falde, efterhånden som efterspørgslen stiger. Universelle Mode 2-kabler er generelt standard på elektriske køretøjer, og de leveres med forskellige adaptere og stikvarianter, så globale standarder opfyldes. De leveres med stikmuligheder til både hjemmebrug og erhvervsmæssig brug.Jeg har ikke en privat parkeringsplads hjemme eller ved min arbejdsplads. Medfører det, at jeg ikke kan købe et elektrisk køretøj? 

Ikke nødvendigvis: dette afhænger af flere forskellige faktorer. Der er et voksende netværk af offentlige opladningsstationer, som både tilbyder standardopladning og hurtigopladning. I byer og ved større veje er der også mange "rejseopladningsstationer" og destinationsopladningsstationer", som man kan anvende.Hvad forstår man ved "destinationsopladning"? 

Disse bekvemme opladningsstationer findes ved lokale indkøbscentre, hoteller, fitness-centre etc.Hvad forstår man ved "rejseopladning"? 

Hurtigopladning findes ved tankstationer eller opladningsstationer beregnet specielt til eldrevne, elektriske køretøjer. Disse sikrer den hurtigst mulige opladning på den korteste tid.Kan elektricitetsnetværket håndtere det stigende antal elektriske køretøjer? 

Motorproducenter arbejder for øjeblikket sammen med regeringer og energiudbydere for at sikre, at øget brug af elektriske køretøjer ikke forårsager problemer med nationale elektricitetsnetværk. Kan elektriske køretøjer oplades, når det regner? 

Sikkerheden omkring opladningsprocessen er sikret fuldt ud. Kunder og omkringstående personer er ikke udsat for nogen risiko for at få elektriske stød.Hvad betyder rekuperativ bremsning?

Eletriske motorer forbruger energi for at skabe bevægelse. Når denne bevægelse ikke længere kræves (eksempelvis når køretøjets hastighed nedsættes), kan bremsekraften udnyttes til at omdanne motorvirkningen og generere energi. Dette beænvnes rekuperativ bremsning, og den elektricitet, som genereres, kan ledes tilbage til batteriet. Under de rigtige forhold kan aktionsradiussen for et elektrisk køretøj forøges med mere end 10% gennem opsamling af regenereret elektricitet.

PERFORMANCE

Er elektriske køretøjer langsommere og mindre dynamiske end benzindrevne eller dieseldrevne biler?

Set ud fra deres konstruktionsmåde genererer elektriske motorer deres maksimale omdrejningsmoment fra stilstand, hvilket sikrer en spektakulær acceleration.Hvordan er køreegenskaberne sammenlignet med "konventionelle" biler? 

På grund af batteriets placering i gulvet mellem de to aksler har elektriske køretøjer et lavere tyngdepunkt og en mere jævn vægtfordeling mellem køretøjets for- og bagaksel, hvilket sikrer forbedrede køreegenskaber. Da der ikke er behov for plads til en stor motor, som typisk monteres foran, kan hjulene placeres mere yderligt i hjørnerne af køretøjet, hvilket forbedrer stabiliteten og følingen med styretøjet. Alt dette skaber en dynamisk og responsiv driving experience, hvilket gør, at et elektrisk køretøj supplerer Jaguar-mærket på perfekt vis.

SIKKERHED

Er elektriske køretøjer sikre?

Ligesom alle andre køretøjer fra Jaguar er I-PACE Concept designet og udviklet på en sådan måde, at de opfylder de strengeste sikkerhedsstandarder globalt set. 

VEDLIGEHOLDELSE

Er elektriske køretøjer vanskelige at vedligeholde?

Sammenlignet med et køretøj med en forbrændingsmotor i motorrummet, kræver elektriske køretøjer mindre vedligeholdelse, da der er langt færre bevægelige dele. Sagt på en enkel måde er der færre komponenter, som kan gå i stykker eller blive slidt. Serviceintervallerne er baseret på antal kørte kilometer og/eller tid.

PRIS

Hvordan forventes I-PACE prissat?

Den endelige pris bekræftes først, når vi nærmer os lanceringen af I-PACE. 
Vi kommer med en prisindikation når finanslovsforhandlingerne og registreringsafgiften for elbiler er vedtaget for 2018.

Jaguar I-PACE

TILGÆNGELIGT FRA ANDET HALVÅR AF 2018

Hold dig opdateret med de seneste nyheder forud for den fulde afsløring af I-PACE i slutningen af 2017. Ønsker du at være én af de første ejere af en I-PACE, når den kommer på markedet i andet halvår af 2018? Giv os besked, hvorefter vi oplyser dig om nærmeste forhandler.

I WANT ONE

HOLD MIG UNDERRETTET

Alle talangivelser vedrørende acceleration, effekt, hastighed, aktionsradius og opladning fremsættes ud fra producentens skøn på grundlag af de mest optimale oplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen. De serieproducerede køretøjer testes og godkendes forud for offentliggørelsen, og de officielle tal er tilgængelige forud for enhver kundeordre.    

Afsløringen, billeder, beskrivelser og prisfastsættelse af I-PACE Concept er fremlagt i god tro for at vise de spændende muligheder for det serieproducerede køretøj. JLR forbeholder sig ret til at ændre alle elementer i de foreløbige angivelser (forud for enhver form for bindende kundeordre), herunder særligt men ikke begrænset til omstændigheder, som skyldes lovgivningsmæssige eller reguleringsmæssige ændringer, forhold, som griber ind i materialemarkedet, og produktionskrav eller løbende krav, som knytter sig til det serieproducerede køretøj eller dets funktioner og komponenter.  Klik her for at se alle betingelser og vilkår.