loading
Vent venligst...
Skip primary navigation

OM JAGUAR

POLITIK FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Vores filosofi 
Hos Jaguar Land Rover er bæredygtig udvikling en vigtig del af vores arbejde. Det er en kerneværdi, der er afgørende for vores virksomheds succes på langt sigt. Vi mener, at den er vigtig for at bevare vores mærkers gode omdømme, sikre vores berettigelse, levere vækst og bevare vores aktionærers tillid. 

Vores principper 
Jaguar Land Rover ser det som sin pligt at opføre sig ansvarligt og etisk korrekt over for vores ansatte, aktionærer, kunder, leverandører, forhandlere, samfundet og miljøet – i alt hvad vi foretager os over hele verden. 

Jaguar Land Rover arbejder aktivt på at skabe branchens førende bæredygtige innovation i produkternes samlede livscyklus – fra design og fremstilling til ydelse og bortskaffelse – så vi kan levere produkter, der er til glæde for vores kunder og bidrager til et mere bæredygtigt samfund. 

Jaguar Land Rover sikrer sin succes gennem investeringer i mennesker, forskning og udvikling og ved aktivt at styre sin sociale indflydelse og indvirkning på miljøet og planlægge overgangen til en verden med lav CO2-udledning. 

Det er Jaguar Land Rovers politik at overholde eller overgå lovkrav i alle aktiviteter og demonstrere sin forpligtelse over for aktionærerne ved jævnligt at rapportere om sine resultater på en gennemsigtig og åben måde. 

Vores løfter 
Samfund: 
Vi vil engagere os positivt i det lokale og globale samfund for derigennem at skabe værdi og fordele for alle. Her spiller vores engagement i at sikre vores ansattes velvære og udvikling og vores støtte til sociale og humanitære projekter en vigtig rolle. 

Miljø: 
Vi forpligter os til løbende at forbedre vores virksomheds og produkters indvirkning på miljøet ved at reducere udledning, spare på naturens ressourcer og optimere vores anvendelse af vedvarende energi og materialer. Dette understøttes af vores investering i forskning i banebrydende innovation til glæde for miljøet.

Kunder og produkter: 
Vi erklærer vores hensigt om at levere enestående produkter og tjenesteydelser, der opfylder kundernes behov og fremmer og støtter overgangen til et samfund med lav CO2-udledning. 

Leverandører: 
Vi forventer den højeste standard for optræden og ydelse i hele vores forsyningskæde. Vi fremmer rimelighed og ansvarlig virksomhedspraksis og tilskynder til samarbejde om bæredygtige løsninger. 

Ralf Speth 
Chief Executive Officer