loading
Vent venligst...
Skip primary navigation

OM JAGUAR

GENANVENDELSE AF BILER

Som del af vores tiltag til beskyttelse af miljøet har vi udviklet et komplet program for genanvendelse af biler, der omfatter retningslinjer for genanvendeligt design, øget brug af genanvendte materialer og reduceret brug af farlige materialer.

Program for genanvendelse af biler

Reglerne for skrotning af biler trådte i kraft i Storbritannien i november 2003 og var helt gennemført i marts 2005. Ifølge dem skal alle bilproducenter og importører af nye biler i Storbritannien gøre følgende:

- Tage imod de biler, de har solgt, når de skal skrottes, og sikre, at de behandles på en miljømæssigt forsvarlig måde.

- Sammen med andre økonomiske aktører overholde krav til genanvendelse og genvinding på 85 % ift. vægt fra 2006 og 95 % ift. vægt fra 2015.

 

Et netværk af autoriserede behandlingsfaciliteter

Bilerne skal tages retur uden beregning fra den senest registrerede ejer eller opbevarer, og reglerne gælder alle passagerkøretøjer med op til ni sæder og op til en tilladt total vægt på 3/5 tons. Indtil 1. januar 2007 gælder den gratis returnering kun for køretøjer, der er registreret første gang den 1. juli 2002 eller derefter.

Loven opstiller yderligere betingelser for gratis returnering af bilerne:

- Bilerne skal afleveres på et returneringssted, der er udpeget af producenten.

- Bilerne skal være komplette og indeholde bilens vigtige komponenter såsom motor, gearkasse, karrosseri, hjul og katalysator (hvis monteret).

- Der må ikke være yderligere affald i bilen (f.eks. have- eller husholdningsaffald, ekstra dæk etc.)

 

Ansvar for miljøet

Ansvar for miljøet indgår som en vigtig del af Jaguars virksomhedsfilosofi, idet det er en af vores kerneværdier. Jaguar har i løbet af de sidste mange år konsekvent arbejdet på at integrere hensyn til miljøet i vores forretningsmetoder. Gennem vores kerneforretningsprocesser sætter vi mål for forbedringer og overvåger fremskridt. Det er vores mål at producere så økonomisk og miljøvenlig en bil som muligt. Politikken tager hensyn til miljøet og stiler mod at producere genanvendelige biler gennem forureningsfrie fremstillingsprocesser.

Der tages også højde for afslutningen på bilens levetid, behandlingen af gamle biler og genanvendelse af materialer fra dem. Genbrug og genanvendelse af materialer prioriteres før bortskaffelse af dem, og hvis det er økonomisk muligt, indgår de i produktet igen. Hver eneste Jaguar er designet, så den er mindst 85 % genanvendelig.

I Jaguars aktuelle modelprogram er 66 forskellige dele fremstillet af plastic, der stammer fra genanvendte materialer – i alt 26 kg. Endnu vigtigere er det, at de materialer, der anvendes i Jaguars modeller, kan genoptages i materialecyklussen igen og genanvendes til fremstilling af nye bilkomponenter eller til andre, ikke bilrelaterede formål.

 

Rensningsprocessen

Når en bil leveres til et godkendt Jaguar-behandlingscenter, renses den professionelt. Det omfatter:

- Udtømning af alle væsker.

- Afmontering af batteri og dæk.

- Neutralisering af airbagsystemer.

Relevante dele afmonteres og sælges. Den videre behandling af bilen finder sted på et destruktionsanlæg, hvor bilen mases, og med findelingsteknikker genvindes metaller til genbrug i nyt stål og ikke-jernholdige metaller.

Det resterende materiale kan behandles yderligere for at genvinde de sidste metaller og ikke-metaller. Resterne kan sorteres og bruges til en række forskellige formål. F.eks. kan genvundet glas bruges som tilslagsmateriale til vejbyggeri og vejoverflader.

Først når disse processer er gennemført, sendes resterne på lossepladsen (som regel under 20 % af bilens oprindelige vægt).

 

Forskning

Jaguar anvender et forsøgsdemonteringsanlæg, hvor biler demonteres og undersøges for at finde nemmere måder at skille biler ad på, når de skal skrottes.  Oplysningerne fra disse demonteringsundersøgelser af nuværende og ældre Jaguar-modeller overføres til IDIS (det internationale informationssystem for demontering), som bilproducenter har udviklet i fællesskab som kilde til information om effektiv demontering.

IDIS indeholder nu demonteringsoplysninger om mere end 300 bilmodeller fra 24 producenter. Klik på linket herunder for at besøge IDIS' website:

www.idis2.com