OVERHOLDELSE AF EURO 6
EURO 6, DIESELMOTORER OG SELEKTIV KATALYTISK REDUKTION: HVAD ER DEF, HVORDAN SKER PÅFYLDNING OG FAQs

Vi forklarer, hvad Euro 6-normen betyder for vores biler, vores førere og for miljøet.

HVAD ER EURO 6?

Euro 6 er en del af den europæiske lovgivning, hvis mål er at begrænse bilernes udledninger og dermed gøre dem mere miljøvenlige. Lovgivningen begrænser, hvor mange nitrogenoxid- (NOx) og kulbrintegasser, en bil må udlede pr. kørt kilometer.

Benzin- og dieselbiler er underlagt forskellige former for lovgivning i henhold til den nye Euro 6-lovgivning. For dieselbiler er de tilladte NOx-udledninger reduceret til 80 mg/km (fra 180 mg/km), mens de tilladte kulbrinteudledninger er reduceret til 170 mg/km (fra 230 mg/km). De tilladte NOx-udledninger for benzinbiler er stadig 60 mg/km, mens de tilladte kulbrinteudledninger stadig er 100 mg/km.

Jaguar har sammen med de øvrige bilproducenter en juridisk forpligtelse til at overholde de nye bestemmelser inden følgende datoer:


  • Fra 1. januar 2015 skal alle biler, der introduceres på markedet, opfylde Euro 6-normen. Dette omfatter alle nye modeller på markedet, fx: Jaguar XE

  • Biler, som allerede er til salg, skal overholde Euro 6 senest den 1. September 2015, men

  • enkeltbiler, der allerede er til salg og blev produceret og afsendt fra producenten før 1. juni 2015, kan fortsat sælges indtil 1. september 2016. Producenten skal dog i så tilfælde ansøge om en undtagelse.

FORBEDRING AF UDLEDNINGSSTANDARDER FOR BENZIN- OG DIESELBILER I PERIODEN 2000 – 2014

Tekniske nyskabelser har hjulpet med til at sænke bilers udledning i løbet af de seneste 15 år. Siden 2000 er NOx-grænsen for dieselmotorer blevet reduceret med 84 % og partikler med 90 %.

Tabellen nedenfor beskriver reduktionerne:

DIESEL- ELLER BENZINMOTORER: HVAD DU HAR BRUG FOR AT VIDE

Både diesel- og benzinmotorer udleder stoffer, der påvirker miljøet. Inden for de seneste år har betydelige investeringer fra bilbranchens side medført, at både diesel- og benzinmotorers påvirkning af miljøet er blevet reduceret. Jaguar forpligter sig til at investere i mange forskellige brændstoftyper med henblik på at fortsætte disse fremskridt.
Valget mellem benzin og diesel er personligt. Måske lægger du vægt på økonomiske faktorer såsom pris og driftsomkostninger, livsstilsfaktorer såsom hyppigheden og længden af dine køreture eller miljømæssige faktorer.

-I dag opnår dieselbiler omtrent 25 % bedre brændstoføkonomi og lavere CO2 -udledning end tilsvarende benzinbiler.

-De nyeste dieselbiler er de reneste i historien og udstyret med højteknologiske filtre, som indfanger kulbrinter, kulilte og 99 % af alle sodpartikler.

-Siden 2002 har de købere, der har valgt dieselmotorer, forhindret 3 millioner ton CO2 i at blive udledt til atmosfæren.

-Typisk er de samlede omkostninger ved ejerskab lavere for biler med dieselmotorer (iberegnet brændstofudgifter, serviceudgifter, gensalgsværdi og beskatning) end for biler med benzinmotorer.

JAGUARS DIESELLØFTE

-Hos Jaguar forpligter vi os til at udvikle nye teknologier - såsom Ingenium-motoren - så vores biler bliver mere miljømæssigt bæredygtige.

-Hvis du køber en dieselbil hos Jaguar, kan du stole på, at den fuldt ud lever op til alle EU-bestemmelser om udledning. Vores modeller udstyres med den nyeste teknologi til kontrol af udledningen ved bykørsel, ligesom de hjælper med til at opfylde målsætninger for luftkvalitet og CO2 i byerne.

-Vores avancerede SCR-efterbehandling af udstødningsgasserne (selektiv katalytisk reduktion), som alle biler er udstyret med fra og med 2016, sikrer, at vores biler opfylder Euro 6 NOx-standarderne.

HVAD ER SELEKTIV KATALYTISK REDUKTION, OG HVORDAN HJÆLPER DET?

Selektiv katalytisk reduktion er et efterbehandlingssystem, som forefindes i udstødningssystemet, hvor det omdanner NOx-gasser til mindre skadelige gasarter eller vand. Dette muliggøres af AdBlue®, en særlig Diesel Exhaust Fluid (DEF). DEF er en vandholdig ureaopløsning (i forholdet 32,5 % urea og 67,5 % afioniseret vand), som indsprøjtes i udstødningsgasstrømmen. Denne proces producerer ammoniak, som så nedbryder op til 98 % af NOx-indholdet til nitrogen eller vand. Der kræves kun en lille smule DEF for at få denne proces til at virke.

INGENIUM MOTOR

XE præsenterer Jaguars nye motorfamilie - Ingenium. Denne avancerede teknologi tilbyder benzin- og dieselmotorer på tværs af hele Jaguars modeludvalg.

SE FILMEN
yt:wJAJ_gSByQY
FORDELE FOR EJERE AF EN JAGUAR

-Miljøvenlighed. Helt enkelt sagt er reduktion af skadelige gasarter, som udledes af biler fra Jaguar, bedre for miljøet.

LÆS MERE
HVAD BETYDER DETTE I ØVRIGT FOR DIG?

For at det selektive katalytiske reduktionssystem kan fungere ordentligt, skal AdBlue®-niveauet i bilens DEF-tank være korrekt. Hver enkelt bils DEF-tank er konstrueret med henblik på at begrænse behovet for påfyldning uden for de serviceintervaller, der er fastsat som standard. Helt nye XF- og XE-modeller bruger gennemsnitligt én liter DEF for hver 885 kilometers kørsel. F-PACE bruger én liter DEF for hver 644 kilometers kørsel (men dette kan dog variere afhængigt af kørestil). Størrelsen af DEF-tanken varierer alt efter model og ligger på mellem 9 og 17 liter, hvilket betyder, at du kan køre mellem 8.047 og 15.128 kilometer uden at skulle fylde AdBlue på tanken. Se bilmodellens håndbog for yderligere oplysninger om din bils DEF-tank.

Påfyldning af DEF/AdBlue er omfattet af alle Jaguar dieselserviceplaner mellem de almindelige servicecyklusser på et hvilket som helst godkendt Jaguar Land Rover servicecenter. Det kan også være nødvendigt at foretage en påfyldning før næste forfaldne serviceeftersyn på modeller med Ingenium-motorer.

FIND UD AF MERE
HVORDAN VED JEG, NÅR DEF-NIVEAUET ER LAVT?

De selektive katalytiske reduktionssystemer overvåger konstant indholdet af DEF-tanken. Du vil blive advaret flere gange, når det registreres, at DEF-niveauet er lavt. Den første advarsel vises 2.414 kilometer inden tanken er tom, og den anden advarsel vises 1.497 kilometer inden tanken er tom. Når tanken når 828 kilometer, ser du en advarsel, som meddeler, at bilen ikke kan starte, hvis tanken ikke påfyldes, inden nedtællingen af antal kilometer når ned på nul. En afsluttende advarsel vises ved 161 kilometer, før tanken er tom. Når nedtællingen når ned på nul, kan bilen i overensstemmelse med lovgivningen ikke starte efter seneste afbrydelse af motoren.

DEF-kvaliteten og strømningshastigheden overvåges ligeledes. Du får en meddelelse, hvis systemet registrerer dårlig DEF-kvalitet eller en fejlfunktion startende med en advarsel, som giver dig 853 kilometer til at udbedre fejlen. Igen vil bilen først starte, hvis du gennemfører fejlretning inden for denne periode.

*Brug af AdBlue® afhænger af kørestilen, og de oplyste værdier er kun vejledende

DEF-kvaliteten og strømningshastigheden overvåges ligeledes. Du får en meddelelse, hvis systemet registrerer dårlig DEF-kvalitet eller en fejlfunktion startende med en advarsel, som giver dig 853 kilometer til at udbedre fejlen. Igen vil bilen først starte, hvis du gennemfører fejlretning inden for denne periode.

HVORDAN PÅFYLDER JEG DEF-TANKEN ELLER LØSER ET PROBLEM?

Uden for de almindelige serviceintervaller kan du påfylde AdBlue på din bils DEF-tank på to måder:


  • Jaguar serviceplanen tilbyder gratis DEF/AdBlue®-påfyldning mellem almindelige servicecyklusser på vores godkendte Jaguarservicecentre

  • Alternativt kan du kontakte din forhandler for at aftale en påfyldning, så niveauet opfylder producentens krav

  • Find dit nærmeste servicecenter her


Du kan også selv påfylde AdBlue på DEF-tanken, hvis niveauet er kritisk lavt. Dette giver dig tid til at aftale en professionel påfyldning.

  • Du skal købe to AdBlue®-påfyldningsflasker, som er godkendt af Jaguar, hos din Jaguar forhandler eller en uafhængig autoshop. Sørg for, at du enten køber ISO 22241-1- eller DIN 70070-standarden.

  • Du kan opbevare DEF sikkert i din bil ved temperaturer på mellem -11 °C og 25 °C.

  • Se bilens håndbog for nøjagtige oplysninger om påfyldning.


Du skal kontakte din forhandler, hvis der registreres et problem med DEF-kvaliteten eller strømningshastigheden.

DEF_TANK

HVILKE MODELLER OMFATTER DETTE?For at kunne opfylde EU6-standarderne vil det selektive katalytiske reduktionssystem være monteret på tværs af alle modeller med dieselmotor fra og med 2016-modelåret.
Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger

ORDLISTE OG HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad er NOx?
NOx er en forkortelse for nitrogenoxider, som er kemiske substanser dannet af nitrogen og oxygen. Under høje temperaturer, som blandt andet opstår under forbrænding af brændstof i luft, er nitrogen og oxygen genstand for en række kemiske reaktioner, som samlet danner NOx.

Hvad er dieselpartikler?
Dieselpartikler er en kompleks blanding af faste og flydende partikler, som udledes i udstødningsgasserne. Disse partikler har meget forskellig størrelse, sammensætning og oprindelse, men de består primært af meget små sodpartikler, som er genereret under forbrændingen.

Hvordan dokumenterer producenter, at de overholder Euro-standarderne for udledning?
Biler testes regelmæssigt i et laboratorium i overensstemmelse med en række lovmæssigt foreskrevne procedurer, som gælder for hele branchen. Dette sker under overværelse af en uafhængig myndighed. Desuden er producenterne også forpligtet til periodisk test af ydelse og konformitet for nyligt producerede biler for at sikre, at disse biler dokumenterer effektiv udledningskontrol og præsterer i overensstemmelse med deres konstruktion.

Jeg har læst, at biler overgår Euro-standarderne for udledning under virkelige kørselsforhold. Hvorfor?
De aktuelle procedurer for laboratorietest, som gælder for hele branchen, giver en meget repetitiv og standardiseret tilgang til måling af bilers udledningsniveau. Dog kan de forhold, der gælder under reelle kørselsforhold, (såsom miljømæssige faktorer, trafik, hastighed og personlig kørestil) i praksis variere meget mere, ligesom de kan påvirke udledningsniveauet for en bil.

Udviklingen inden for testprocedurer har ikke fulgt med fremskridtet inden for bildesign og funktionalitet. For at imødegå denne situation er en ny laboratoriebaseret testprocedure under udvikling, og laboratorietest vil blive suppleret af en Real-World Driving Emissions-test (normalt forkortet RDE). RDE-testen vil kræve, at producenterne måler udledningsniveauet for biler under reelle kørselsforhold.

Hvad er sundhedspåvirkningen ved diesel?
Forskningen er stadig under udvikling, og det er vigtigt at understrege, at der er mange kilder til disse forurenende stoffer såsom partikler og NOx; dieselmotorer er kun én af disse. Vi er sikre på, at de Jaguar biler, vi bygger i dag, i meget stort omfang har reduceret niveauet af den udledning, som de producerer. Dog kan luftkvaliteten kun forbedres konsekvent i samarbejde med branchen, regeringsinstanser, akademiske institutioner og forbrugere.

Hvad er et dieselpartikelfilter (DPF)?
Alle vores dieselmotorer er udstyret med et dieselpartikelfilter (DPF). DPF udgør en del af det system til reduktion af udledning, som er monteret i din bil. DPF fjerner op til 99 % af soden, før den forlader udstødningen. Dette sker ved, at systemet filtrerer partiklerne fra, hvorefter de lagres, indtil de brændes automatisk, og filtret er tømt.


Jeg kører i bymiljøet. Er dette et problem med en dieselbil?
Kørsel i et bymiljø giver ikke anledning til bekymringer. Modsat et normalt filter, som kræver periodisk udskiftning, er DPF konstrueret til at regenerere (eller rense) sig selv for at opretholde driftseffektiviteten. Denne regenereringsproces sker automatisk, mens man kører i bilen. I nogle tilfælde (fx hvis hovedparten af dine køreture er korte eller køres med lav hastighed) opnår systemet måske ikke den påkrævede temperatur, som sikrer regenerering af DPF. I så fald tænder en gul lampe i førerens instrumentpanel. Hvis dette sker, vil 20 minutters kørsel ved en konstant hastighed på 72 km/t sikre, at systemet regenererer.

BOOK TID TIL ET SERVICEEFTERSYN
Book service til din Jaguar online.
VEJLEDNINGER OG MANUALER
Se og download håndbog, manualer og videovejledninger til din Jaguar.
FIND EN FORHANDLER
Find din nærmeste Jaguar-forhandler.
TILBEHØR
Gør din Jaguar individuel med vores store udvalg af tilbehør.